Saker i Menighetsrådet i Vardeneset


3 saker som blir prirotert i menighetsrådet i hvert enkelt møte:

 

 

Menighetsrådet i Vardeneset menighte behandler mange saker i løpet av 10 møter pr år.

Det blir tatt opp 3 saker hver gang som blir fremhevet og lagt ut på nettsiden og hengt opp på oppslagstavla på kirketorget.

3 saker som er fremhevet

Tilbake