Vår menighet


Vardeneset menighet vil være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke, som bidrar til mer himmel på jord her i vårt område.

Vi har et omfattende og mangfoldig arbeid både i og med vårt nærmiljø, rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser. Inkluderende fellesskap, levende kristustro er vår visjon!