Husfellesskap


Et husfellesskap er en gruppe mennesker som samles hjemme hos hverandre med jevne mellomrom.

Opplegget i gruppene kan variere, noen følger et studieopplegg, noen leser og snakker om søndagens bibeltekst, noen har bønnefellesskap, og noen har størst fokus på det sosiale samværet. Kunne dette være noe for deg? Ta gjerne kontakt!


Kontakt:

Mona Kristin Eidsvåg, diakon

Mailadresse: me526@kirken.no

Tlf: 92237940

Tilbake