Vardeneset menighet og koronavirus


Vardeneset menighet arbeider i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd angående situasjonen rundt koronaviruset (corona, covid-19). Den neste gudstjenesten 24. januar må dessverre utgå. 

 

 

 

 

Viktig informasjon! (oppdatert 20.01.2021. kl.20.00)

Som sikkert mange av dere har fått med dere har det vært en markant økning av smitte i regionen i det siste.

Kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger har i dag vedtatt en forskrift som ytterlige strammer inn  for å redusere smitten.

Regjeringen kom i går med en ytterlige nedstengning av Norge for å redusere smitten.

Dette gjelder fra i dag og i første omgang frem til 22.01.21.

Dere kan lese dette på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

 

Hva betyr regjerningens nye regler og anbefalinger for oss i kirken i Stavanger:

  1. Begravelser/bisettelser gjennomføres som før med et makstall på inntil 50.
  2. Andre fysiske gudstjenester/kirkelige handlinger/kirkevandringer/åpen kirke/konfirmant undervisning/trosopplæringstiltak/arrangementer/samlinger/øvelser/klubber/etc. etc. må utsettes til etter 18.1.
  3. Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
  4. Viktigere enn noen gang er at kirken er diakonal.så ta kontakt hvis dere trenger noen å snakke med i denne tiden. Borgny Tappel som er med i Menighetsrådet kan være en dere kan ringe til å ha en samtale med hvis dere trenger noen å snakke med. Telefonnr: 91777016.

 

"På grunn av de nye retningslinjene for smittevern vil det være endringer i programmet fremover. Noe blir avlyst, og noe blir gjennomført med begrenset antall deltakere. Følg med her på nettsiden og på kalenderen vår for oppdatert informasjon." 

Gudstjenesten 24. januar må derfor utgå, men vi håper at etter 25. januar er vi tilbake sånn at vi kan ha gudstjenester igjen. 

Håper dere bevarer optimismen framover og at 2021 blir et godt år. 

 

Gudstjenester

Regjeringen har strammet inn regler knyttet til koronapandemien. 

Hensikten med regjerningens innstramninger er å redusere smitte. Innstramningene skjer ved å få ned sosial kontakt og mobilitet. Her lokalt kan vi være maks 10 deltakere på gudstjenester nå fordi kirken ikke har fastmonterte stoler. 

Det blir egne private dåpsgudstjenester kl 1230 eller1300, etter gudstjenesten som begynner kl 1100. Da blir det ikke for mange mennesker i kirken.

Vi har derfor bestemt at vi ikke skal ha nattverd og ikke kirkekaffe framover nå i januar, så vurderer vi fortløpende hva vi gjør.

Påmelding til daglig leder Torill Rosland på SMS på tlf 90734967

 

Vi er fortsatt forpliktet på å ha oversikt over hvem som har vært tilstede på arrangement, og oppbevare listen i 14 dager. Vi vil helst at folk kan ha med lapp med navn/telefonnummer, evt skrive lappen i kirken, det sparer oss både for mye tid og kontakt med for mange mennesker.

 

PS! ….og husk smittevernsreglene som gjelder hele tiden, også ved kirkebesøk:
• Vær hjemme hvis du har luftveis-symptomer.
• Hold avstand!
• Ha god håndhygiene.
• Host/nys i papirlommetørkle eller i armhulen.

Andre fellesskap

Kirkene i Stavanger følger nasjonale råd og pålegg fra Folkehelseinstituttet og regjeringen, samt fra Den norske Kirke og Stavanger kommune.

 

Vi er tilgjengelige for samtaler!

Vardeneset kirke er delvis stengt, men alle ansatte i menigheten er åpne for kontakt.

Hvis du trenger noen å snakke med, ta kontakt med en av de ansatte i Vardeneset menighet:

  • Torill Rosland (daglig leder): mob.: 907 34 967
  • Marius H. Økland (sokneprest): mob.: 936 59 423
  • Elisabeth H. Nordbø (menighetspedagog): mob.: 924 64 987
  • Solfrid K. Birkedal ( barne og ungdomsdiakon) mob. : 92431082

Se artikkelen om at vi er tilgjengelige for samtale

 

Sokneprest, daglig leder og menighetsrådsleder tar løpende vurderinger for Vardeneset menighet i forhold til situasjonen rundt koronaviruset.

 

 

Kontakt:

Daglig leder
Torill Rosland
90734967 og på kontoret 51836690
E post: tr567@kirken.no

Tilbake