Vardeneset menighet og koronavirus


Vardeneset menighet arbeider i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd angående situasjonen rundt koronaviruset (corona, covid-19). 

 

 

 

 

Viktig informasjon! (oppdatert 18.06.2021. kl.15.00)

Smittevernråd og regler for Stavanger som gjelder fra 18.06.2021. Det har kommet endringer i smittevernveilederen og har følgende punkter som er mest aktuelle for oss i kirkene i Stavanger:

Fra og med 27. mai innføres lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Disse sier blant annet (her er kun tatt med det som er mest aktuelt for oss):

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

 

Arrangementer
Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.
Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer.
Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune
Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, Vardeneset har plass til ca 100
Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser.
Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

 

 

Vi følger også den norske kirkes  egen smittevernveileder, som i dag er blitt oppdatert

(Se https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/  )

 

De viktigste endringene slik kirkeledelsen ser det:

 • Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
  Anbefalingen retter seg nå til enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøke arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette.
 • Flere deltakere på arrangementer innendørs:
  Fra 27. mai er det tillatt med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser, 200 med faste, tilviste plasser (dette gjelder begravelse/bisettelser/gudstjenster/vielse/dåp). På innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune er grensen 100 deltakere uten faste, tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antall som tidligere. Avstandsreglene har fortsatt forrang. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.
 • 2 meter ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå:
  Det er ikke forhøyet smittenivå i Stavanger eller nabokommunene. Dermed er det ikke lenger nødvendig med 2 meters avstand ved allsang/sang i Stavanger.
 • Nye råd om leir:
  Smittevernveilederen er oppdatert i tråd med FHIs oppdaterte veiledning om fritidsaktiviteter av lengre varighet (som leir). Det anbefales blant annet at leiren har maks 200 deltakere, og at deltakerne deles inn i grupper på 20 deltakere. Les flere viktige detaljer i smittevernveilederen.

 

PS! ….og husk smittevernreglene som gjelder hele tiden, også ved kirkebesøk:
• Vær hjemme hvis du har luftveis-symptomer.
• Hold avstand!
• Ha god håndhygiene.
• Host/nys i papirlommetørkle eller i armhulen.

 

Vi håper at dette kan få smitten ned og at alle har en optimisme for framtiden og at ting vil bli bra.

 

Andre fellesskap

Kirkene i Stavanger følger nasjonale råd og pålegg fra Folkehelseinstituttet og regjeringen, samt fra Den norske Kirke og Stavanger kommune.

 

Sokneprest, daglig leder og menighetsrådsleder tar løpende vurderinger for Vardeneset menighet i forhold til situasjonen rundt koronaviruset.

 

 

Kontakt:


Daglig leder
Torill Teigland Sødal
51 84 04 00
99 22 50 64
Send e-post

Tilbake