Noen å snakke med?


Noen å snakke med i denne Koronatiden ?

 

Noen å snakke med?

 

Dette ble det rare året 2020, da vi satt i hvert vårt hus og leilighet og ønsket å få tilbake alminnelige hverdager! Hverdager der vi kunne besøke hverandre, og der vi møttes på kjøpesenteret for en kopp kaffe.

 

Og slik ser det ut for at det skal fortsette en stund framover til 7 desember i denne omgang. Vi kan fortsatt ha gudstjenester med 50 deltagere, men vi har ikke nattverd eller kirkekaffe.

 

Mange kan i denne situasjonen føle på behovet for å snakke med noen. Ikke nødvendigvis for å løse de store problemene, men for å slå av en prat. Vardeneset kirke er stengt, men alle ansatte i menigheten har hjemmekontor og er åpne for kontakt.

 

Hvis du trenger noen å snakke med, ta kontakt med en av de ansatte i Vardeneset menighet:

 

Torill Rosland (daglig leder)                                  mob.: 907 34 967

 

Marius Økland (sokneprest)                                     mob.: 936 59 423

 

Solfrid Kjærvoll-Birkedal (diakonimedarb.)             mob.: 924 31 082

 

Elisabeth H. Nordbø (menighetspedagog)              mob.: 924 64 987

                       

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake