5: Kirkevandring


Kirkevandring i Tasta kirke 

Vi samarbeider med Tasta kirke om en kirkevandring for 5 åringene med kveldsmat. Vi vandrer rundt i Tasta kirke og spiser god kveldsmat sammen. Gå inn på Tasta menighet sin hjemmeside og meld deg på.

Tilbake