Minnegudstjeneste, Tasta kirke


Minnegudstjeneste i Tasta kirke

Det blir felles Minnegudstjeneste i Tasta kirke i kveld kl 18.00. Alle som er gått bort i Tasta-  og Vardeneset sokn i løpet av det siste året blir nevnt med navn. Prest og diakon er til stedet.

Tilbake