Hva skjer egentlig på en gudstjeneste?


Les om hvordan gudstjenestene våre foregår.

I Vardeneset menighet er det gudstjeneste hver søndag. I skolens ferier har vi fellesgudstjenester med nabomenigheten vår, Tasta, annenhver gang i Vardeneset og Tasta kirke.

Hovedgudstjeneste
Dette er menighetens hovedsamling. Vi har ca 40 dåp i året, så ofte er det et barn eller to som døpes. Stort sett feirer vi nattverd. Men hvis vi ser at gudstjenesten er ekstra innholdsrik hender det vi dropper det. Nattverden er for alle og er en viktig handling for oss som kirke.

Gudstjenesten starter kl 11. De fleste søndager er det søndagsskole for barna og det er alltid kirkekaffe etter gudstjenesten.

En gudstjeneste er et møte mellom himmel og jord. Vi møtes, synger, leser fra Bibelen, hører en preken, og ber for kirken og verden.

Familiegudstjeneste
En gang i måneden feirer vi familiegudstjeneste. Denne er kortere enn hovedgudstjenesten og har en enklere liturgi. Ofte er barn fra et av våre trosopplæringstiltak spesielt invitert. Da bidrar de gjerne med sang, dans, tekstlesning osv. Men familiegudstjenestene er ikke bare for barna. De er for ALLE, både store og små!

Med jevne mellomrom har vi undervisningskvelder, Bibeltimer eller inspirasjonssamlinger.
Sjekk nettside eller vår Facebook-side for mer informasjon.

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Vardeneset kirke.
Her er det rom for deg!

Tilbake