Vardeneset menighetsråd


Her er resultatet av hvem som ble valgt inn i menighetsrådet i Vardeneset for perioden 2023-2027.

Kirkevalget 2023, som var søndag 10. og mandag 11. september er overstått, og resultatet for Vardeneset menighetsråd er klart. Listen er i synkende rekkefølge i forhold til antall stemmer. Det nye menighetsrådet trer inn fra 1. november 2023 og konstituerer seg selv i første MR møte 29. november. Takk for din stemme!

Faste medlemmer Vardeneset menighetsråd:

1. Emilie Johnsen

2. Synnøve Høines Berge

3.Henrik Arnestad Salthe

3.Kristin Tjelle

5.Berly Gilje Holter

6.Magnus Hagland

7.Åshild Stoveland

8. Mette Nordbø

 

 

Varamedlemmer:

9. Katrine Tengesdal

10. Arild Kiil

11. Øyvind Hellesøe

12. Åse Mæland Jacobsen

 

På www.kirkevalget.no publiseres resultatene fra alle menighetsråd samt foreløpige tall til bispedømmeråd torsdag 12. september. Tallene fra bispedømmeråd har da ikke med personstemmer og slengere, det kommer senere.

 

Ta vel imot det nye menighetsrådet - og takk for at dere bruker deres tid og engasjement for lokalmenigheten!

Tilbake