Kirkemiddag


Kirkemiddag 22. september kl 12.15.

Vi samles etter gudstjenesten til middag kl 12.15 i godt fellesskap. Ingen påmelding. Hjertelig velkommen! Pris: 150 kr pr stk. 0-2 år gratis. 2- 10 år 50 kr.

Tilbake