Kjekt å ha besøk av Dagen


Vardeneset konfirmantene i avisen Dagen. 

 

Magni var med å hjalp til med den årlige fasteaksjonen rett før påske, sammen med konfirmantene våre. Hun så glede og entusiasme hos ungdommen, ved å kunne være med å samle inn penger til et prosjekt som skulle gi rent vann til mennesker i andre land, som trengte det. Hun opplevde de som høflige og interesserte. Dette hadde hun lyst til at andre skulle få vite om. Også hun har lest og hørt om problemene blant ungdommene her i Tasta bydel som det har blitt skrevet og sagt så mye om. Dermed tipset hun Dagen, Rogalands Avis, Aftenbladet, og Vårt Land om denne positive opplevelsen hun hadde sammen med andre frivillige og ansatte i kirken

Vi vet også at det er blitt skrevet mye i mediene om at tallene på ungdommer som velger kirkelig konfirmasjon har gått kraftig nedover. Kanskje det var på tide å lage en artikkel fra en menighet som har hatt gjennomsnittlig 100% deltakelse over mange år?  Magni tipset også om det. Dagen tok imot tipset, og kom på besøk. 

På nettsiden til Dagen kan dere lese artikkelen. 

Tilbake