Kirkevalget 2023


Kirkevalget 2023

Menighetsrådsvalg 2023 for Vardeneset menighet.

 

Søndag 10. og mandag 11. september skal det parallelt med kommunevalget velges et menighetsråd for perioden 1. november 2023 til 31. oktober 2027. 

 

Menighetsrådet i Vardeneset har vedtatt følgende liste med kandidater for valget:

1. Henrik Salte
2. Magnus Hagland
3. Emilie Johnsen
4. Synnøve Berge
5. Berly Holter
6. Kristin Tjelle
7. Mette Nordbø
8. Åshild Stoveland
9. Katrine Tengesdal
10. Arild Kiil
11. Louise Nærland
12. Åse Jacobsen
13. Øyivind Hellesøe

Nominasjonskomiteen i Vardeneset har jobbet godt og de har en komplett liste for Vardeneset menighet. Det er 8 faste medlemmer i menighetsrådet og 5 varamedlemmer

Det blir åpnet for supplerende nominasjon av kandidater.

Dersom en ønsker å nominere noen til menighetsrådet, må 5 stemmeberettigede personer stå bak forslaget.

Forslaget leveres valgstyret som skal godkjenne nominasjonen.

Kandidater som fremmes ved supplerende nominasjon vil bli lagt til nederst på valglisten.

Frist for innsending av forslag til kandidater for supplerende nominasjon er 15. mai.

 

Tilbake