Sommerhilsen fra Vardeneset menighet


Sommerinfo fra Vardeneset

 

Det blir ikke Sankt Hans feiring på fyret i år, vi må holde oss til Koronareglene og da blir det vanskelig. Vi håper at det blir full feiring igjen neste år.

Litt fra stab:

Veronica Nysted Montgomery har sagt opp sin stilling som menighetspedagog fra 23. august. Elisabeth Hauge Nordbø er ansatt som menighetspedagog i 75% stilling fra 23. august.

Håkon Meling har sagt opp sin stilling som vaktmester. Vardeneset skal da dele vaktmester med Tasta og Tjensvoll, slik at vi får en 35% stilling.

Åpen kirke som pleier å være på onsdager 1830 - 1930, tar pause i juli og er tilbake 4. august.

Vi har fellesgudstjenester sammen med Tasta menighet om sommeren, fra 20.06 - 15.08, se nedenfor:

GOD SOMMER TIL ALLE!!!

Tilbake