Hverdagsprat om tro, Tasta bydelshus


Annen hver onsdag (partallsuker) møtes vi i Tasta bydelshus for en uformell prat om hverdagen, troen og tvilen. Alle er hjertelig velkommen, uavhengig av kirketilhørighet. Diakon eller prest innleder til samtale, vi synger litt sammen og avslutter med lunsj. Vi er en fin gjeng, men har plass til flere. Hjertelig velkommen:)

Et samarbeid mellom Skipper Worse, Tasta menighet og Vardeneset menighet.

Datoer våren 2023:

11. januar: Tasta menighet

25. januar: Vardeneset menighet

8. februar: Tasta menighet

22. februar: Vardeneset menighet

8. mars: Tasta menighet

22. mars: Vardeneset menighet

29. mars: Tasta menighet. Påskemiddag. Påmelding senest en uke før.

19. april: Vardeneset menighet

3. mai: Tasta menighet

31. mai: Vardeneset menighet

14. juni: Tasta menighet

Tilbake