Månedens salme


Månedens salme november

 

 

887 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn

Fra Salmebloggen.no står det:

Dette er en av de mest kjente salmene etter M. B. Landstad. «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn» er skrevet i 1851, kort tid etter at Landstad hadde tiltrådt sitt nye presteembete i Halden. Vi finner salmen med seks strofer som nummer 887 i Norsk Salmebok (NoS). I Landstads reviderte salmebok (LR) står salmen som nummer 640 med syv strofer.

Landstad ble i denne periode tynget av dyp sorg, idet han mistet både moren, søsteren og ikke minst tre av barna sine. Det er kjent at salmen Jeg vet meg en søvn i Jesu navn er skrevet med bakgrunn i disse hendelsene, og at det nettopp i vers 7, som ikke kom med i Norsk salmebok, refereres til to av barna på henholdsvis 7 og 10 år som døde:

O, Jesus tred du vår dødsseng til,
Rekk hånden med miskunn over,
Og si: Denne dreng, denne pikelill,
Hun er ikke død, men sover!
Og slipp oss ei før at opp vi står,
I levendes land deg lover!

Men selv i den tyngste stund og den mørkeste natt kan Landstad se en annen morgen på den andre siden av liv og død. Vi siterer vers 6:

Da åpnes den dør til himlenes stad,
der nevnes de kårnes navne.
Gud, la oss da alle møtes glad
og ingen av våre savne!
Det unne oss Gud for Kristi blod,
vi måtte i himlen havne!

Melodien er en norsk folketone fra Selje. Den er satt sammen av 3  ledd, hvorav de første 2 er like. Strukturen er logisk og trinnvis med enkle rytmer, hvilket gjør den behagelig og lett å synge.

Tilbake