Konfirmant 2025


Velkommen som konfirmant i Vardeneset kirke. Påmeldingen åpner onsdag 10.05.2024 kl 09:00!

Velkommen som konfirmant i Vardeneset kirke.

Det er snart tid for påmelding til konfirmantåret 2024/25 her i Vardeneset menighet! Link til påmeldingen er nederst på denne siden, og åpner onsdag 10.05.2024 kl: 09:00

Konfirmasjonsdatoer:
Du velger konfirmasjonsgudstjeneste når du melder deg på. Det er plass til 20 konfirmanter på hver gudstjeneste og vi opererer etter «første mann til mølla» - prinsippet. 
Datoene for 2025 er:
Vardeneset kirke:
Lørdag  3. mai kl. 1100, 1300 
Søndag 4. mai kl. 1100 

Konf.kickoff er tirsdag 27. august,med oppmøte i kirken kl 15:00 -20:00 der vi blir kjent med kirken, hva konfirmasjon er og de som jobber her. Vi skal også leke og ha det gøy, ha undervisning, informasjon og konkurrere litt. 

  

Undervisningen vil i hovedsak foregå på tirsdager 14:15 - 15:45. Fra kl 13:45-14:10 vil det bli servert noe å spise. 

Presentasjonsgudstjenesten med påfølgende informasjonsmøte for foreldrene søndag 1. september, kl.11:00.

Valgfag: *Medie *Band *Klokker *Kreativ *FollowMekonfirmant *Mat og Prat *KRIK

     

Konf-weekenden dette året blir i uke 39, 27-29 . september til Horve Leirsted.

Vi har behov for at foreldre/foresatte deltar i løpet av konfirmantåret, for eksempel nattevakt på konf.weekend, Dørvakter på konfsamlingen i Ynglingen og ledsager på fasteaksjonen, i tillegg til kake- og bollebaking  til konfweekenden og fasteaksjon og tacolaging til Kick off fredagen. 

Det er viktig at dere legger inn riktig telefonnr og emailadresse til konfirmanten og hvilken skole og klasse de går i, i kommentarfeltet (9 a, b, c, d, eller e) .

Klikk her for å melde deg på

For å bli konfirmert må du være døpt. Er du ikke døpt, kan du bli det i løpet av konfirmasjonsåret.                          

 

 

TILRETTELAGT KONFIRMASJONSOPPLGG

Konfirmasjon er for alle som ønsker det, og derfor inviterer alle menigheter til konfirmasjonsundervisning. Erfaringer viser at ikke alle synes det er like lett å følge vanlig konfirmasjonsopplegg. Derfor tilbyr kirken gjennom Madlamark menighet et tilrettelagt opplegg. Dette er en del av kirkens HEL-arbeid. Tilbakemeldingene er svært gode, og vi gleder oss over å invitere nye konfirmanter dette året bosatt i menighetene i Stavanger og omegn.

Konfirmasjonsgudstjenesten blir søndag 27. april 2025. Dersom dere ønsker nærmere informasjon om opplegget er dere velkommen til å ta kontakt. Dere melder på konfirmantene gjennom www.imarka.no. Se fanen ungdom/konfirmasjon. Påmeldingen åpner onsdag 10.mai.

For spørsmål eller en nærmere presentasjon av opplegget – ta kontakt med Anders Hildeng Næss på mail: an632@kyrkja.no eller mob. 95438277.


 

 

 

 

Tilbake