Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2023 til høsten 2027

Faste medlemmer:
Henrik Arnestad Salthe (leder)

Mette Nordbø (nestleder)

Emilie Johnsen

Magnus Hagland

Berly Gilje Holter (vara til fellesrådet)

Synnøve Berge

Åshild Stoveland

Kristin Tjelle

 

Varamedlemmer:

Katrine Tengesdal

Arild Kiil

Åse Jacobsen

Øivind Hellesøe


 

Vardeneset menighetsråds arbeidsutvalg (AU):
Henrik Arnestad Salthe (leder)
Mette Nordbø (nestleder)
Kristin Tjelle (valgt AU-representant)
Marius Handegard Økland (sokneprest)
Torill Rosland (daglig leder)

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

 

Kontakt:


Daglig leder
Torill Rosland
51 84 04 00
90734967
tr567@kirken.no

 

Tilbake