Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2019 til høsten 2023.

Faste medlemmer:
Tormod Andreassen (leder)
Vegar Berglund Isachsen (nestleder)
Einar Johnsen
Bente Skåland Netland
Jan Inge Grude (vara til fellesrådet)
Borgny Tappel 
Synnøve Berge
Hogne Sønnesyn (representant i fellesrådet)

Varamedlemmer:
Berly Gilje Holter
Åse Jacobsen
Wenche Torkelsen

Vardeneset menighetsråds arbeidsutvalg (AU):
Tormod Andreassen (leder)
Vegar Berglund Isachsen (nestleder)
Borgny Tappel (valgt AU-representant)
Marius Handegard Økland (sokneprest)
Torill Rosland (daglig leder)

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

 

Kontakt:


Daglig leder
Torill Rosland
51 84 04 00
90734967
tr567@kirken.no

 

Tilbake