Misjon


Vardeneset menighet sitt misjonsprosjekt er NMS sitt arbeid i England. Menighetsrådet vedtok misjonsprosjektet med virkning fra 1.1.2019, og misjonsprosjekt ble behandlet på nytt i 2023, og det var enighet om å fortsette med NMS England.

HVA GJØR NMS HER?

Hovedfokuset er arbeid blandt kirkefremmed ungdom i alderen 11-18 år. De siste 50 årene har det  i England vært en veldig stor nedgang i antall unge  involvert i kirken. I 2010 hadde det gått så langt at bare 235 ungdommer i Cumbria fylke var involverte i kirken én gang i måneden eller mer.

Vi samarbeider med bispedømmet på flere måter gjennom arbeidet som ettåringer og NMS-misjonærene gjør, ser vi at den lokale kirken og spesielt ungdomsmenighetene når ut til unge som ikke har hørt om Jesus. Det er nå flere ungdomsmenigheter i ni av bispedømmets prostier, og NMS er involvert i mange av disse. Alt dette har resultert i at det i 2015 for første gang på over 50 år var en oppgang i antall ungdom i kirken.

OM ENGLAND

England, Wales, Skottland og Nord-Irland utgjør kongedømmet Storbritannia. Storbritannia var på begynnelsen av 1900-tallet sentrum for et verdensimperium. Avkoloniseringen etter 2. verdenskrig har gjort det til et mer vanlig land, men innflytelsen i internasjonal sammenheng er fortsatt stor. Storbritannia har sterke bånd til sine tidligere kolonier, og mange innflyttere fra disse landene har bidratt til å gjøre landet multikulturelt. En sterk velferdsstat gjør sitt til at landet har en av verdens høyeste levestandarder, selv om det engelske samfunn er uvanlig skarpt klassedelt. Vårt  arbeid er fokusert i Cumbria fylke, helt på grensen til Skottland. Cumbria er det tynnest befolkede fylket i England. Bortsett fra Carlise by og noen få  tettsteder, er det veldig landlig med seks ganger så mange sauer som mennesker. Postman Pats hjembygd er inspirert av Longsleddale Village midt i fylket og gir faktisk et veldig godt bilde av hvordan store deler av fylket ser ut.
Kilder: Globalis, wikipedia og SNL

Les mer på NMS sine nettsider.

 

Kontakt:


Menighetskontoret
51836690
Send e-post

Tilbake