1: Besøk på døra


Besøk på døra et år etter dåpen

Ca et år etter dåpen får barnet og foreldrene besøk av en frivillig i kirken som har med en liten gave, for tiden en spisebrikke.

Mål for tiltaket:

Skape kontakpunkt mellom hjem og kirke, og gi foreldre verktøy til å praktisere tro i hjemmet.

Tilbake