2: Søndagskolefest sammen med 3 åringene og utdeling av 2-årsbok


Sauen som ble funnen

Invitasjon til å være med på en sangsamling sammen med 3 åringene og få boken "Lille sau går seg vill"

Mål for tiltaket:
Utvikle fellesskap for barn og familier i menigheten og lokalmiljøet, skape kontakpunkt mellom hjem og kirke, og gi foreldre verktøy til å praktisere tro i hjemmet.

Omfang
1 samling på 45 minutt.

Tilbake