4: Min kirkebok


En samling for 4-åringene torsdagen samme uke som Barnas Dag, og gudstjeneste dagen etter Barnas Dag med utdeling av bok!

Mål for tiltaket:
At barnet skal bli kjent og trygg i kirken. Gi barnet hjelp til bibellesning i hjemmet. Oppmuntre foreldrene til å ta barna med på kor, søndagsskole og familiemiddag.

Omfang:
2 samlinger på til sammen 5 timer.

Tilbake