12: You Rock!


7. klassingene inviteres til en ettermiddag og en gudstjeneste med fokus på å mestre livet. 

Dette er et samarbeid med Tasta

Mål for tiltaket:
Utruste 12 og 13-åringene til å takle overganger i livet og henvise til hvordan troen, kirken og storsamfunnet kan være ressurser slike ganger, og ikke mist vise dem verdien de har i seg selv.

 

Tilbake