15: Follow me training


Etter konfirmasjonen inviteres de som skal begynne i 10. klasse til ledertreningskurs!

Ledertreningskurset går over fire ettermiddager før sommerferien, og fortsetter med praksis på høsten. Du kan være med som leder på ungdomsklubben LAGET, på trosopplæringsarrangementer, søndagsskolen, Barnas Dag osv! Du får også være med i Follow me, ledergjengen i kjerkå!

Kontakt:


Menighetspedagog
Eliosabeth Hauge Nordbø
92241268
tr567@kirken.no

Tilbake