Velkommen til dåp!


I Vardeneset kirke har vi dåp nesten hver søndag.

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi del av et fellesskap som strekker seg over hele verden - og gjennom alle tider.

"La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem" (Markus 10.14)