Informasjon om gudstjenester i Vardeneset menighet


Fra og med onsdag 15. desember ble det innført strengere koronarestriksjoner som også påvirker hvordan vi i Vardeneset menighet gjennomfører gudstjenester. Oppdatering på gjeldene koronaregler kommer fra regjeringen 14.01, og kirken vil forholde seg til det som kommer.

 

Pr 15. desember er det følgende regler vi må forholde oss til:

  • Max 50 personer + medvirkende på fast tilvist plass. Alle må registreres med navn, telefonnummer og sitteplass. Vi oppbevarer listene i 14 dager før de makuleres. Dette er for eventuell smittesporing.
  • 1 meter avstand til personer som ikke er i egen husstand eller tilsvarende nære.
  • Påbud om munnbind på innendørs arrangement. Når man sitter på sin plass og har minst 1 meter til andre kohorter er det lov å ta av munnbindet dersom ønskelig. Når man går inn/ut av kirken skal munnbind være på.

 

Hvordan blir dette på gudstjenester?

Det vil være påmelding til gudstjenester så lenge restriksjonene er som de er nå. Det vil heller ikke være kirkekaffe. Følg med på nettsidene og facebooksiden vår.

 

Plan for gudstjenester fremover:

16.01 Gudstjeneste i Vardeneset kirke kl. 11.00. Påmelding.

 

Vi avventer hvordan restriksjonene blir fra 14. januar, men planlegger gudstjenesten 16.01 som om restriksjonene er like som i dag. Det kan derfor komme endringer på kort varsel.

Tilbake